Projekt i drukowanie tekstów, cyfrowa obróbka, oprawa introligatorska – jednym słowem: poligrafia. Usługi poligraficzne zdobywają coraz większą popularność i chyba nie będzie przesadą stwierdzenie, że większość ludzi bez poligrafii nie mogłaby się obyć. A na pewno nasze życie bez niej byłoby trudniejsze. Czym się zajmuje…